Łazarz, M. (2022). Odpowiedzialność karna za uchylanie się od wykonania środka kompensacyjnego. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(1), 165–183. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-10