Rulka, M., & Wróblewski, B. (2021). Ustawowa liczba członków (posłów, senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego) w Konstytucji RP z 1997 roku. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(18 (1), 235–264. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-14