Czop, K. (2023). Oświadczyny jako oferta. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 18(20 (2), 41–53. https://doi.org/10.32084/bsawp.5645