Krzywkowska, J. (2023). Wolność religijna w Republice Słowackiej i jej ograniczenia w czasie pandemii COVID-19. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 18(20 (2), 137–152. https://doi.org/10.32084/bsawp.5786