WOŁOWIEC, T. Uznaniowość decyzji organu podatkowego w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 349–367, 2022. DOI: 10.32084/bsawp.4414. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/bsa/article/view/4414. Acesso em: 6 luty. 2023.