Kobylski, Piotr. 2022. „Opłaty samorządowe. Wybrane Zagadnienia”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16 (2):143-62. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-8.