Lewandowski, Paweł. 2022. „Obowiązek Prowadzenia życia świętego Dyspensowanych Od Celibatu”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16 (2):181-91. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10.