Śwital, Paweł. 2022. „Dostęp Do Informacji W Praktyce działalności samorządu Terytorialnego”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 17 (1):315-28. https://doi.org/10.32084/bsawp.4412.