Wołowiec, Tomasz. 2022. „Uznaniowość Decyzji Organu Podatkowego W Przedmiocie Umorzenia zaległości Podatkowej”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 17 (1):349-67. https://doi.org/10.32084/bsawp.4414.