Wołowiec, Tomasz, i Volodymyr Martyniuk. 2022. „Lokalna Strategia Podatkowa I Jej składowe a kształtowanie konkurencyjności Inwestycyjnej Gminy”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 17 (2):239-57. https://doi.org/10.32084/bsawp.4483.