Kobylski, P. (2022) „Opłaty samorządowe. Wybrane zagadnienia”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), s. 143–162. doi: 10.32084/sawp.2021.16.2-8.