Kropiwnicka, M. (2022) „Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), s. 163–180. doi: 10.32084/sawp.2021.16.2-9.