Lewandowski, P. (2022) „Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), s. 181–191. doi: 10.32084/sawp.2021.16.2-10.