Smarż, J. (2022) „The Extent of Administrative Courts’ Review of Cases Based on Challenges to Cassation Decisions”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(1), s. 271–290. doi: 10.32084/bsawp.4410.