Śwital, P. (2022) „Dostęp do informacji w praktyce działalności samorządu terytorialnego”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(1), s. 315–328. doi: 10.32084/bsawp.4412.