Wołowiec, T. (2022) „Uznaniowość decyzji organu podatkowego w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(1), s. 349–367. doi: 10.32084/bsawp.4414.