Wołowiec, T. i Martyniuk, V. (2022) „Lokalna strategia podatkowa i jej składowe a kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy ”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(2), s. 239–257. doi: 10.32084/bsawp.4483.