Łazarz, M. (2021) „Odpowiedzialność karna za uchylanie się od wykonania środka kompensacyjnego”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(18 (1), s. 165–183. doi: 10.32084/sawp.2021.16.1-10.