Czop, K. (2023) „Oświadczyny jako oferta”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 18(20 (2), s. 41–53. doi: 10.32084/bsawp.5645.