Krzywkowska, J. (2023) „Wolność religijna w Republice Słowackiej i jej ograniczenia w czasie pandemii COVID-19”, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 18(20 (2), s. 137–152. doi: 10.32084/bsawp.5786.