[1]
P. Lewandowski, „Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu”, BSA, t. 16, nr 2, s. 181–191, wrz. 2022.