[1]
T. Wołowiec, „Uznaniowość decyzji organu podatkowego w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej”, BSA, t. 17, nr 1, s. 349–367, cze. 2022.