[1]
T. Wołowiec i V. Martyniuk, „Lokalna strategia podatkowa i jej składowe a kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy ”, BSA, t. 17, nr 2, s. 239–257, grudz. 2022.