Kobylski, P. „Opłaty samorządowe. Wybrane Zagadnienia”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 16, nr 2, wrzesień 2022, s. 143-62, doi:10.32084/sawp.2021.16.2-8.