Lewandowski, P. „Obowiązek Prowadzenia życia świętego Dyspensowanych Od Celibatu”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 16, nr 2, wrzesień 2022, s. 181-9, doi:10.32084/sawp.2021.16.2-10.