Jancewicz, Z. „Bezskuteczny upływ Terminu Z Art. 8 § 3 Kodeksu Rodzinnego I opiekuńczego a Zawarcie małżeństwa Konkordatowego”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 17, nr 1, czerwiec 2022, s. 89-116, doi:10.32084/bsawp.4400.