Smarż, J. „The Extent of Administrative Courts’ Review of Cases Based on Challenges to Cassation Decisions”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 17, nr 1, czerwiec 2022, s. 271-90, doi:10.32084/bsawp.4410.