Śwital, P. „Dostęp Do Informacji W Praktyce działalności samorządu Terytorialnego”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 17, nr 1, czerwiec 2022, s. 315-28, doi:10.32084/bsawp.4412.