Wołowiec, T. „Uznaniowość Decyzji Organu Podatkowego W Przedmiocie Umorzenia zaległości Podatkowej”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 17, nr 1, czerwiec 2022, s. 349-67, doi:10.32084/bsawp.4414.