Łazarz, M. „Odpowiedzialność Karna Za Uchylanie Się Od Wykonania środka Kompensacyjnego”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 16, nr 1, październik 2022, s. 165-83, doi:10.32084/sawp.2021.16.1-10.