Rulka, Marcin, i Bartłomiej Wróblewski. „Ustawowa Liczba członków (posłów, senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego) W Konstytucji RP Z 1997 Roku”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 16, nr 18 (1), czerwiec 2021, s. 235-64, doi:10.32084/sawp.2021.16.1-14.