Czop, Katarzyna. „Oświadczyny Jako Oferta”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 18, nr 20 (2), grudzień 2023, s. 41-53, doi:10.32084/bsawp.5645.