Lewandowski, Paweł. „Obowiązek Prowadzenia życia świętego Dyspensowanych Od Celibatu”. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16, no. 2 (wrzesień 23, 2022): 181–191. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://ojs.academicon.pl/bsa/article/view/4368.