[1]
Krzywda, J. 2022. Zasada kolegialności a zasada synodalności w Kościele. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 32, 35 (cze. 2022), 91–103. DOI:https://doi.org/10.32084/bskp.4421.