[1]
Mazur, K. 2022. Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 32, 35 (cze. 2022), 105–125. DOI:https://doi.org/10.32084/bskp.4422.