[1]
Trojanowski, B. 2022. Chrzest dziecka przy zgodzie tylko jednego rodzica. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 32, 35 (cze. 2022), 195–211. DOI:https://doi.org/10.32084/bskp.4427.