[1]
Przytulski, M. 2023. Dysymulacja czy zaniedbanie – o zaniechaniu reakcji władzy kościelnej na bezprawie. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 33, 36 (maj 2023), 229–246. DOI:https://doi.org/10.32077/bskp.5309.