(1)
Krzywda, J. Zasada kolegialności a Zasada synodalności W Kościele. Biuletyn 2022, 32, 91-103.