(1)
Mazur, K. Prawo Podejrzanego I oskarżonego Do Obrony W Sprawach O Wykorzystanie Seksualne małoletniego Lub Osoby używającej Rozumu W Ograniczonym Zakresie. Biuletyn 2022, 32, 105-125.