(1)
Susz, W. Pojęcie „konsekracji” W Ruchach kościelnych. Biuletyn 2022, 32, 163-179.