(1)
Trojanowski, B. Chrzest Dziecka Przy Zgodzie Tylko Jednego Rodzica. Biuletyn 2022, 32, 195-211.