(1)
Krzywda, J. Zasady współdziałania Państwa Z Kościołem Na Rzecz Formacji Do Zawarcia małżeństwa I założenia Rodziny. Biuletyn 2023, 33, 149-159.