(1)
Banduła, P. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych” Lublin, 13 Stycznia 2018 Roku. Biuletyn 2018, 28, 169-172.