(1)
Majer, P. Przestępstwo Niewykonania Wyroku Lub Dekretu Karnego (kan. 1371 § 5 KPK). Biuletyn 2023, 33, 191-208.