(1)
Andrzejewski, M. Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zorganizowanej Przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kraków, 5-7 września 2022 Roku. Biuletyn 2023, 33, 315-326.