(1)
Przytulski, M. Dysymulacja Czy Zaniedbanie – O Zaniechaniu Reakcji władzy kościelnej Na Bezprawie. Biuletyn 2023, 33, 229-246.