(1)
Kamiński, R. Problematyka współdziałania między Państwem I Kościołem W Zakresie Prawa Procesowego W świetle Art. 1 I 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską I Rzecząpospolitą Polską . Biuletyn 2023, 33, 91-129.