(1)
Bar, J. Ś.P. Ks. Prałat Dr Zdzisław Majcher (1929-2012) . Biuletyn 2014, 24, 115.