Bodura, E. C. (2022). Profesor Udalryk Heyzmann: zapomniany polski XIX-wieczny kanonista. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 37–55. https://doi.org/10.32084/bskp.4418