Dzierżon, G. (2022). Kontrowersje judykaturalne wokół znaczenia terminu niedojrzałość noogenna. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 57–69. https://doi.org/10.32084/bskp.4419